اتمام عملیات برداشت محصولات پاییزه شادگان در روزهای آینده

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان گفت: در چند روز آینده عملیات برداشت محصولات پاییزه شهرستان به اتمام می‌رسد.

حمید مطرودی اظهارکرد: این محصولات شامل گندم، جو و کلزا می‌شود که در حال حاضر عملیات خرید این محصولات توسط ۴ مرکز خرید صورت می‌گیرد.

وی افزود: برای عملیات برداشت محصولات پاییزه ۹۲ دستگاه کمباین فعال شده است که ۸۴ دستگاه از نوع مهاجر و مابقی بومی هستند. در حال حاضر حدود ۱۹ هزار محصول گندم، ۳۰۰ تن کلزا و ۸۰۰ تن محصول جو برداشت شده است.

مطرودی عنوان‌کرد: در مقایسه با سال زراعی مشابه، میزان برداشت محصولات پاییزه ۱۰ درصد افزایش یافته و تاکنون ۹۵ درصد این محصولات برداشت شده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شادگان خاطرنشان‌کرد: به علت بارندگی‌ها، طوفان و تگرگ اخیر، خسارت‌هایی به اراضی پاییزه وارد شده که برخی از این خسارت‌ها مورد بررسی و یا تایید قرار گرفته است.

https://hoorkhabar.ir/29797کپی شد!
74