گزارش تصویری کنگره شهید علیمردان خان بختیاری

این همایش دوم فروردین ماه ۱۳۹۳ در شهرستان مسجدسلیمان با حضور دکتر محسن رضایی ، حضرت آیت الله موسوی جزایری ،عبدالحسین مقتدایی استاندار خوزستان و قاسم سلیمانی استاندار چهارمحال و بختیاری و نیز شهردار کلانشهر اهواز سید خلف موسوی برگزار گردید.
در قسمتی که دکتر محسن رضایی نحوه ی شهادت علیمردان خان بختیاری را روایت می نمود ، اشک از چشمانشان جاری شده و حاضرین تحت تاثیر آن قرار گرفتند.
https://hoorkhabar.ir/2836کپی شد!
481
۱