لحظه به لحظه با مذاکرات وین/نشست دو جانبه «ظریف» و «اشتون» آغاز شد

رایزنی‌های دوجانبه وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور نگارش متن پیش نویس توافق جامع هسته‌ای ایران در وین آغاز شد.

مذاکرات ایران و ۱+۵ از مهر ماه سال گذشته در ژنو آغاز شد که در دور سوم مذاکرات در این شهر ایران و ۱+۵ به توافقنامه‌ای تحت عنوان برنامه اقدام مشترک دست یافتند.

بعد از آن مذاکرات، از اسفندماه سال گذشته در وین از سرگرفته شد تا مفاد توافقنامه راه حل جامع تهیه شود. تاکنون سه دور از این گفت‌وگوها برگزار شده و طرفین دور چهارم این مذاکرات را از دیروز آغاز کرده که به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

روز گذشته نگارش متن پیش نویس توافقنامه جامع هسته‌ای به ریاست «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران و «کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین آغاز شد و رایزنی‌های وزیر امور خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منظور نگارش متن پیش نویس توافق جامع هسته‌ای برای مشورت‌های بیشتر دو طرف به امروز موکول شد.

۱۱:۴۵ آغاز رایزنی‌های دوجانبه ظریف و اشتون

۰۱:۵۴ همراه با اولین روز چهارمین دور مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین

۰۰:۰۱ باز طراحی راکتور اراک؛ نتایج و پیامدها

https://hoorkhabar.ir/28295کپی شد!
63