جوانان خلاق به مراکز رشد فناوری سوق پیدا کنند

قائم مقام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جوانان خلاق توصیه کرد به جای مراجعه به ادارات کار به مراکز رشد فناوری سوق پیدا کنند.

رضا میرانی در حاشیه جشنواره ایده تا عمل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، به غفلت از منابع انسانی در کشور اشاره کرد و افزود: یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های توسعه هر کشوری نیروی انسانی آن است در صورتی که متاسفانه در کشور ما به منابع  و ذخایر ارضی خود می‌نازیم و از منابع انسانی غافل بوده‌ایم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در بسیاری از کشورها طرح و ایده به فروش می‌رسد و متاسفانه اکثر این ایده‌ها از خلاقیت و نبوغ ایرانیانی است که به آن کشورها مهاجرت کرده‌اند.

قائم مقام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم القای خود باوری به جوانان تاکید کرد و گفت: این جشنواره به ما ثابت کرد که در همین خرمشهر ایده‌های بسیار خوبی داریم که در مشکلات و محرومیت‌ها شکوفا شده‌اند.

وی با بیان اینکه ما تنها باید جوانان را با این موضوع آشنا کنیم که شما توانایی خلق ایده را دارید و خودباوری را به آنها القا کنیم، ادامه داد: باید روش‌های درست را که دیگران استفاده کرده‌اند آموزش دهیم و از این فرصت‌ها بیشترین بهره را ببریم.

میرانی، دولت را مخاطب قرار داد و گفت: اگر دولت شرایط و محیط مناسبی ایجاد کند جوانان خود به خود به خلاقیت می‌رسند.

قائم مقام اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واحد کارآفرینان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اشاره کرد و افزود: ما یک واحد کارآفرینی یا دفتر حمایت از کارآفرینان را برای کسانی که به عنوان کارآفرین هستند داریم که در این دفتر به مشکل نرم افزاری کارآفرینان و سایر مشکلات مانند مشکلات تعاملی با سایر دستگاه‌ها رسیدگی و رفع می‌کنیم.

وی تاکید کرد: من عضو پارک فناوری رشد نخبگان نیز هستم با این حال به جوانان توصیه می‌کنم که به سمت مراکز رشد بروند چرا که هم از یک محیط علمی برخوردار خواهد شد و هم از لحاظ علمی و فکری حمایت می‌شوند.

میرانی بیان کرد: ما در مراکز کارآفرینان، ایده‌ها را در نهایت به مراکز رشد فناوری معرفی می‌کنیم و اگر آنها مستقیما به این مراکز مراجعه کنند این پروسه کوتاه‌تر می‌شود.

وی در پایان به تشکیل کانون کارآفرینان استان اشاره کرد و گفت: ما در استان خوزستان دارای یک کانون کارآفرینان هستیم که از خود کارآفرینان تشکیل شده است و به آموزش‌های کارآفرینی پرداخته و کارآفرینان را با مراحل کارآفرینی آشنا می‌کند.

https://hoorkhabar.ir/27291کپی شد!
35