انتقاد سودانی از داد و ستدهای پشت پرده و زیرمیزی های غیر شرعی

جاذبه اشتیاق به سرمایه گذاری را در خوزستان به حداقل و دافعه ها به حد اکثر رسیده است
نماینده مردم اهواز در مجلس گفت: برخی مدیران ، واگذاری تصمیم گیری به برخی افراد غیر کارشناس و حلقه های بسیار طولانی و عمدتا همراه با داد و ستدهای پشت پرده ای و زیرمیزی های غیر شرعی و همچنین عدم همکاری بانک های عامل با تولید کنندگان و سرمایه گذاران رااز عوامل موانع سرمایه گذاری برشمرد.
 ناصر سودانی نماینده مردم اهواز در مجلس، در خصوص موانع سرمایه گذاری و فرار سرمایه حتی چندی پس از آغاز سرمایه گذاری در پروژه ها  در استان خوزستان گفت: مسئولان مربوطه باید تصمیماتی در خصوص  تسهیل مقدمات و شرایط  سرمایه گذاری اتخاذ کنند و بستر سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران فراهم کنند.
وی تصریح کرد:  متأسفانه برخی مدیران ، واگذاری تصمیم گیری  به برخی  افراد غیر کارشناس و حلقه های بسیار طولانی و عمدتا همراه  با  داد و ستدهای پشت پرده ای و زیرمیزی های غیر شرعی و همچنین عدم همکاری بانک های عامل با تولید کننذگان و سرمایه گذاران  از عوامل موانع سرمایه گذاری برشمرد.
وی در ادامه عنوان کرد : عامل دیگر را  سنگ اندازی یا بهتر بگوییم مانع تراشی متعلقات بانکی که موجبات هدر رفت  فرصت های سرمایه گذاری و به تعویق افتادن پروژه ها که منجر به ورشکستگی و فوت وقت و سپس مصادره وضبط اموال و سلیقه ها و مأیوس کردن سرمایه گذاری و در نهایت منجر به فرار سرمایه از استان می شود، که البته این موانع و شرایط حکایت از عدم درک صحیح و مناسب برخی افراد از اهداف بلند سرمایه گذاری  در استان است.
نماینده مجلس در پایان گفت:  بعد دیگر موانع دست و پاگیر است که می توان از سیستم کاغذ بازی بروکرسی که در جریان سرمایه گذاری حاکم است عنوان کردو بطور کلی اینها مجموعه عناصری است که متأسفانه جاذبه اشتیاق به سرمایه گذاری را در استان خوزستان به حداقل دافعه ها را به حد اکثر رسانده است .
https://hoorkhabar.ir/2671کپی شد!
173