دیدار عیدانه رئیس‌جمهور با کودکان شیرخوارگاه شبیر

رییس جمهوردر صبح اولین روز فروردین ۱۳۹۳ در جمع نوزادان و کودکان شیرخوارگاه شبیر واقع در جنوب تهران حضور پیدا کرد.

درنخستین روز بهار ۱۳۹۳ رئیس‌جمهور در راستای آیین کهن ایرانیان به دید وبازدید رفت و دیدار عیدانه خود را با حضور در جمع نوزادان و کودکان شیرخوارگاه شبیر آغاز کرد.

در این دیدار عیدانه ربیعی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی‌، حسین فریدون، دستیار ویژه رئیس‌جمهور، هاشمی رئیس سازمان بهزیستی و سیدحسین هاشمی رئیس سازمان بهزیستی و … حضورداشتند.

در جریان این بازدید عیدانه مسئولان شیرخوارگاه شبیر به ارائه توضیحاتی ازوضعیت این شیرخوارگاه پرداختند.

در شیرخوارگاه شبیر که در جنوب تهران واقع شده است حدود ۱۰۰ نوازد وکودک اعم از دختر و پسر نگهداری می‌شود.

شیرخوارگاه شبیر در سال ۱۳۵۰ زیرنظر سازمان بهزیستی تاسیس شده است و حدود ۹۰ پرسنل دارد.

رئیس جمهور در جریان این بازدید که در فضایی صمیمی و عیدانه صورت گرفت به کودکان هدایایی را اهدا کرد.

https://hoorkhabar.ir/2614کپی شد!
233