دعوت ۵ فرنگی‌کار اندیمشکی به تیم ملی نوجوانان

سرپرست اداره تربیت بدنی اندیمشک گفت : ۵ کشتی‌گیر نوجوان اندیمشکی به عضویت تیم ملی نوجوانان کشتی فرنگی کشورمان برای شرکت در مسابقات آسیایی در آمدند.

ساسان بازگیر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اندیمشک اظهار کرد: برای مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان در مجموع ۱۰ کشتی‌گیر از استان خوزستان به این اردو دعوت شدند که هفت نفر از اندیمشک بودند.

وی افزود: در مسابقات انتخابی پنج تن از این کشتی‌گیران موفق به کسب مقام اول شدند و باید در تاریخ ۱۰ فروردین خود را به سرپرست اردوی تیم ملی در خانه شماره ۲ کشتی در تهران برای شرکت در اردو معرفی کنند.

سرپرست اداره تربیت بدنی اندیمشک اضافه کرد: همچنین آقای آرش دوستی از مربیان کشتی فرنگی اندیمشک به عنوان مربی به این اردو که برای شرکت در مسابقات آسیایی برگزار می‌شود دعوت شده است.

بازگیر با اشاره به جایگاه اندیمشک در ورزش کشتی به خصوص کشتی فرنگی در کشور تصریح کرد: با حمایت بیشتر و تامین امکانات از جمله سالن‌های مناسب مطمئن باشید که نوجوانان و جوانان این شهرستان بیش از این می‌توانند برای کشور در میدان‌های آسیایی و جهانی افتخار کسب کنند.

اندیمشک  پایگاه کشتی فرنگی در کشور بوده و قهرمانان این شهرستان دارای عناوین زیادی در مسابقات آسیایی، جهانی و المپیک هستند.

https://hoorkhabar.ir/2556کپی شد!
147