زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها/ مقدمات کار فراهم شده است

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از سال ۹۳ آغاز خواهد شد گفت:اجازه بدهید مردم دو هفته تنفس داشته باشند پس از آن در این خصوص اقدام خواهد شد.
محمد باقر نوبخت در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۲ در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه دولت بنا دارد همچون روال گذشته اجرای فاز دوم هدفمندی را به صورت ناگهانی اعلام کند یا اینکه برنامه ریزی مشخصی در این زمینه وجود دارد اظهار کرد: مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در تبصره ۲۱ بودجه سال ۹۳ منعکس شده است که نخستین گام آن ثبت نام افراد است که از ۲۰ فروردین ماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: ما همه مقدمات مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی را از گذشته فراهم کرده ایم و دیشب نیز جلسه مفصلی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها داشتیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: اجازه بدهید مردم دو هفته تنفس داشته باشند پس از آن در این خصوص اقدام خواهد شد به صورت کلی از آغاز سال ۹۳ مرحله دوم هدفمندی یارانه ها کلید می خورد و اجرایی خواهد شد.

https://hoorkhabar.ir/2500کپی شد!
97