وزارت ورزش به‌جای دخالت در امور شورای شهر به وظایف خود بپردازد

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بهتر است وزارت ورزش، موضوع جوانان و ورزش را با جدیت پیگیری کند و خود را درگیر حواشی نکرده و به طرفیت از یک جناح خاص وارد عرصه شورای شهر نشود.

مهرداد بذرپاش، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامینمگفت: خبرهای رسیده حاکی از این است که وزارت ورزش و جوانان در انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر تهران اعمال نفوذ و دخالت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه اگر این موضوع صحت داشته باشد، مجلس ساکت نمی‌نشیند و حتماً موضوع را به جد پیگیری خواهد کرد، افزود: البته با شناختی که از وزیر ورزش داریم، این امر، بعید به نظر می‌رسد و بهتر است وزارتخانه، موضوع جوانان و ورزش را با جدیت پیگیری کند و خود را درگیر حواشی نکرده و به طرفداری از یک جناح خاص وارد عرصه شورای شهر نشود.

بذرپاش ادامه داد: قطعاً اعضای شورای شهر افرادی مستقل هستند و هرگونه توصیه و سفارش به این عزیزان، توهین به جایگاه نمایندگی مردم خواهد بود.

https://hoorkhabar.ir/246111کپی شد!
64