توقف بررسی تائید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها در شورایعالی انقلاب فرهنگی

بررسی تائید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها تا بررسی‌های کامل سرپرست وزارت علوم در رابطه با افراد معرفی شده از دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی خارج شد.

جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی در روز سه‌شنبه ۱۱ شهریورماه برگزار می‌شود، قرار بود در این جلسه، تائید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه جامع علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد ولی این مسئله از دستور کار شورایعالی انقلاب فرهنگی خارج شد.

قرار است بررسی تائید صلاحیت روسای دانشگاه‌ها انجام نشود تا زمانی‌که نجفی سرپرست جدید وزارت علوم افراد معرفی شده را مورد بررسی قرار دهد.

از نظر قانونی سرپرست جدید می‌تواند حتی افراد معرفی شده برای ریاست دانشگاه‌ها از سوی وزیر قبلی را تغییر دهد.

https://hoorkhabar.ir/241386کپی شد!
65