ابتذال فرهنگی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد/ غیرت وزارتی اجازه حضور مطرب در دانشگاه را نمی‌دهد

امام جمعه مشهد با بیان اینکه حرکت در مسیر ابتذال فرهنگی جایگاه دین را پایین می‌آورد، گفت: ‌اگر شعار امسال ضدفرهنگ معرفی می‌شد، بیشتر از آنچه تاکنون توسط مسئولان در ابتذال فرهنگی و پرده‌دری فرهنگی انجام گرفته، صورت نمی‌پذیرفت.

آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد با حضور در اجلاس سالانه اساتید بسیجی پیرامون مباحث اقتصادو فرهنگ به سخنرانی پرداخت.

وی در همین رابطه گفت: چینش عناوین شعار سال که توسط مقام معظم رهبری بیان شد از موضوعیت بالایی برخوردار است. بدین معنی که عرصه عملیاتی عزم ملی در مدیریت جهادی و حوزه تحقق اقتصاد مبتنی بر فرهنگ است.

امام جمعه مشهد در ادامه با اشاره به معانی مختلف فرهنگ خاطرنشان کرد: آنچه که ما از فرهنگ معنا می‌کنیم حقایق و ذاتیات یک ملت است که مبنای فرهنگی یک جامعه را شکل می‌دهد و همچنین افکار، آرمان‌ها و باورها است که خلقیات و ذاتیات یک ملت را شکل می‌دهد.

امام جمعه مشهد پیرامون مباحث مطرح شده در خصوص اصالت یا عدم اصالت فرهنگ گفت: مباحثی که در این خصوص مطرح است این است که آیا فرهنگ خود اصل و مولد است یا خیر؟ یک نظریه فرهنگ را تبعی و نظریه دیگر فرهنگ را اصل قلمداد می‌کند.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: سه رویکرد در خصوص اصالت فرهنگ وجود دارد از اینکه فرهنگ یک جریان انسانی محض و مبتنی بر گرایشات انسانی، همچنین فرهنگ جریانی است که برخواسته از ذهن توسعه یافته نخبگان است و رویکرد سوم نیز این است که فرهنگ جریان انسانی است که عنصر غیرانسانی در آن دخالت دارد که نظریه سوم رابطه با دین و فرهنگ را مشخص می‌کند.

امام جمعه مشهد در ادامه تصریح کرد: در خصوص رویکرد سوم نیز سه مقوله وجود دارد از اینکه عده‌ای معتقدند دین معلول فرهنگ است، فرهنگ و دین دو جریان موازی با هم هستند و سوم دین مولد فرهنگ است. که مقوله سوم نظریه اسلامی را شامل می‌شود که ما شاهدیم تحولات دوران پیامبر تماما فرهنگی بوده است. بدین صورت که با پیدایش اسلام تمام فرهنگ جاهلی از میان رفت و فرهنگ اسلام بر آن مسلط شد.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه فرهنگ یک اصل است که رفتارها مبتنی بر آن شکل می‌گیرد، گفت: رفتارهای ما باید مبتنی بر فرهنگ باشد که آن فرهنگ از دین برخواسته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: در مقوله اقتصاد باید بگویم که این موضوع با زیربنای فرهنگی قابل رشد و تحقق است. چرا که جریان اقتصاد یک جریان رفتاری است.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد:‌رهبری بدین خاطر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند چرا که دشمن با تمام قوا اقتصاد ما را نشانه رفته است و البته مقصود از اقتصاد مقاومتی مقاوم سازی اقتصاد است و نه مقاومت در اقتصاد.

امام جمعه مشهد در ادامه تصریح کرد: در مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی ۴ مورد وجود دارد که فرهنگی است از جمله مسئله فسادستیزی در اقتصاد،‌ مردم‌محوری، صرفه‌جویی و کاهش هزینه و رویکرد جهادی در فعالیت‌های اقتصادی.

وی ادامه داد: رویکرد جهادی در فعالیت‌های اقتصادی به فرهنگ حاکم بر جامعه بستگی دارد. رویکرد جهادی یعنی اقدام مبتنی بر اراده و نه امکانات.

امام جمعه مشهد در ادامه سخنان خود پیرامون وضعیت فرهنگی کشور گفت: آنچه که امروز کشور بدان دچار است، بر هم زدن جریان فرهنگ دینی و ابتذال فرهنگی است. فرهنگ زمانی در موضع قدرت قرار می‌گیرد که دین در موضع قدرت باشد. این در حالی است که جریان ابتذال فرهنگی که در کشور وجود دارد جایگاه دین را پایین می‌آورد.

علم‌الهدی در ادامه تصریح کرد: آنچه که امسال توسط مسئولان در حال انجام است، حرکت در جهت توسعه ابتذال فرهنگی است که حرکت ریشه‌ای در نابودی فرهنگ ماست. اگر مقام معظم رهبری امسال را سال ضدفرهنگ نام گذاری می‌کردند بیشتر از آنچه تاکنون توسط مسئولان در ابتذال فرهنگی و پرده‌دری فرهنگی انجام گرفته، صورت نمی‌پذیرفت.

وی ادامه داد: پرده‌دری‌های فرهنگی مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی را از بین می‌برد. اگر مسئولان خود را مکلف در اجرای اقتصاد مقاومتی می‌دانند چگونه می‌خواهند با پرده‌دری‌های فرهنگی اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند.

امام جمعه مشهد با اشاره به دیدار وزیر علوم با وی گفت: بنده خطاب به وزیر علوم گفتم که آیا غیرت وزارتی‌ شما اجازه می‌دهد کسانی که برای یادگیری علم به دانشگاه می‌آیند حال برای دیدن مطرب به دانشگاه بیایند؟

وی در پایان گفت: اگر دانشگاه خاستگاه ابتذال فرهنگی شود با هیچ چیز دیگری نمی‌شود جلوی آن را گرفت و ما از دانشگاه‌ها و وزارت علوم انتظار داریم در مقابل این مسئله بایستند تا بی‌دین‌ها در محیط دانشگاه جلوه‌گاهی پیدا نکنند.

https://hoorkhabar.ir/233591کپی شد!
87