برگزاری مسابقات کشف استعداد رشته کبدی بانوان در آبادان

رئیس هیئت کبدی بانوان آبادان از برگزاری مسابقات کشف استعداد رشته ورزشی کبدی در این شهرستان خبر داد.

نسرین طیار اظهار کرد: هدف ما در سال آینده استعدادیابی در مدارس است که این طرح در گذشته نیز اجرا شده است.

وی در همین خصوص افزود: با استعدادیابی که در گذشته از مدارس صورت گرفت، توانستیم تیم جوانان و نوجوانان کبدی بانوان را تشکیل دهیم.

نایب رئیس هیئت کبدی بانوان آبادان خاطرنشان کرد: در سال آینده به منظور کشف استعدادها در آبادان، مسابقات دوستانه برگزار می‌شود.

طیار ادامه داد: به منظور توسعه این ورزش در آبادان، برای معلمان ورزش سراسر این شهر، کارگاه‌های آموزشی یک روزه این ورزش را تشکیل خواهیم کرد.

وی در همین خصوص اضافه کرد: متأسفانه در حال حاضر بسیاری از معلمان با این ورزش آشنا نیستند.

نایب رئیس هیئت کبدی بانوان آبادان در پایان تصریح کرد: خوشبختانه رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان با دید کارشناسی‌تر به برنامه‌های ورزشی نگاه می‌کند، به همین منظور امید می‌رود زیرساخت‌های ورزشی آبادان توسعه بهتری پیدا کند.

https://hoorkhabar.ir/2287کپی شد!
107