مسیرهای گردشگری در چغازنبیل آماده می‌شوند

مسوول پژوهشی پایگاه میراث فرهنگی «چغازنبیل و هفت‌تپه» از سامان‌دهی مسیرهای گردشگری در این محوطه‌ی تاریخی برای بازدید گردشگران نوروزی خبر داد.

سجاد پاک‌گوهر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای سامان‌دهی محوطه‌ی تاریخی «چغازنبیل و هفت‌تپه» اظهار کرد: مسیرهای بازدید گردشگران در دست آماده‌سازی است. همچنین کانکس‌های راهنما و تابلوهای راهنمای گردشگری در مسیر نیز برای حضور مسافران نوروزی در حال سامان‌دهی است.

وی با اشاره به آغاز مطالعات آزمایشگاهی برای بهینه‌سازی مواد و مصالح مرمت، ادامه داد: این پایگاه میراث فرهنگی از زمان تأسیس، اقدامات اجرایی خود را در قالب برنامه‌های زمان‌بندی‌شده ۱۰ ساله انجام می‌دهد. به همین دلیل، مشکلی برای پی‌ریزی و انجام اقدامات مورد نیاز در این محدوده نداریم.

او با اشاره به انجام پروژه‌های مشترک علمی – پژوهشی پایگاه میراث فرهنگی چغازنبیل و هفت‌تپه با دیگر پایگاه‌های میراث فرهنگی، گفت: در جدیدترین اقدام، پروژه‌ی مطالعه برای مرمت شهر سوخته و مواد و مصالح آزمایشگاهی آن با هدف تولید مصالح مرمتی بهینه آغاز شده است.

مسوول پژوهشی پایگاه «چغازنبیل و هفت‌تپه» تأکید کرد: پایگاه میراث فرهنگی «چغازنبیل و هفت‌تپه» یکی از نخستین پایگاه‌های میراث فرهنگی کشور از نظر فعالیت‌های مرمتی و پژوهشی است.

https://hoorkhabar.ir/2272کپی شد!
166