سرپرست دانشگاه رامین خوزستان منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در حکمی دکتر سیدعطاءاله سیادت را به عنوان سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب کرد.

طی حکمی از سوی دکتر رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سید عطاءاله سیادت به عنوان سرپرست دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان منصوب شد.

وزیر علوم، همچنین در نامه‌ای از خدمات دکتر عبدالامیر معزی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

به گزارش ایسنا دکتر سیادت عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رامین و مشاور استاندار خوزستان در امور کشاورزی و منابع طبیعی است.

https://hoorkhabar.ir/2130کپی شد!
113