مسعود محمدشفیع پور شهردار منطقه یک اهواز شد

گفتنی است شفیع پور تا پیش از این به عنوان معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ شهرداری اهواز مشغول به خدمت بوده است.
طی حکمی از سوی مهندس موسوی و با حضور مهندس دوایی فر معاون فنی و عمرانی شهرداری اهواز و جمعی از مسئولین شهرداری منطقه یک ،مسعود محمد شفیع پور به عنوان شهردار منطقه یک منصوب و از زحمات داوود دارابی شهردار قبلی منطقه بعمل آمد.
گفتنی است شفیع پور تا پیش از این به عنوان معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ شهرداری اهواز مشغول به خدمت بوده است.
https://hoorkhabar.ir/1692کپی شد!
257