اختیار تام به مدیر کل پست خوزستان

حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی از اداره کل پست خوزستان دیدن کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های پستی استان قرار گرفت.
کامبیز بهاری:حسین مهری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت پست جمهوری اسلامی از اداره کل پست خوزستان دیدن کرد و از نزدیک در جریان فعالیت های پستی استان قرار گرفت.وی گفت:با توجه به اینکه ۳ ماه از قبول مسئولیتم می گذرد در این سفر قصد دارم از نزدیک با فعالیت همکاران در استان خوزستان آشنا شوم .حسین مهری در پاسخ به انتقاد خبرنگار شوشان در خصوص عدم وجود دستورالعمل خاص برای همکاری بخش خصوصی با ادارات کل پست استان ها گفت:آقای حموله مدیر کل پست استان خوزستان اختیار دارد با تشخیص خود نسبت به استفاده از توانمندی بخش خصوصی در زمینه های مختلف در جهت افزایش در آمد این شرکت گام بردارد.وی با اشاره به دولتی بودن این شرکت در بسیاری از کشورهای اروپایی گفت:پست در دنیا امین بین مردم و حاکمیت است که نقش اساسی در سالم سازی محیط ادارات،افزایش بهره وری و امنیت شهروندان را دارد.حسین مهری افزود وضعیت در آمدی استان خوزستان ۲% بهتر از کشور است که امیدوارم با استفاده از توان بخش خصوصی و استفاده بیشتر از امکانات خود بتواند این وضعیت را همچنان ارتقا دهد.
https://hoorkhabar.ir/1576کپی شد!
118