کمبود ۸۰۱ اتوبوس در کلانشهر اهواز

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز گفت : در حال حاضر ۳۲۰ اتوبوس فعال داریم که کفاف جمعیت این کلانشهر را نمی دهد.
کامبیز بهادری: معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز از کمبود ۸۰۱ اتوبوس واحد در شهر اهواز خبر داد و گفت در حال حاضر ۳۲۰ اتوبوس فعال داریم که کفاف جمعیت این شهر را نمی دهد.

وی افزود در سال های قبل ۸۲ درصد مبلغ خرید اتوبوس را دولت به شهرداری ها پرداخت می کرد در حالیکه از حدود ۲ سال گذشته این مبلغ پرداخت نمی شود و خرید اتوبوس که حداقل ۴ میلیارد ریال قیمت دارد برای شهرداری ها مشکل ساز شده است.
نوشادی گفت:شهرداری اهواز باید به سمت ایجاد منابع در آمدی جدید باشد چرا که با بودجه حال حاضر قادر به رفع مشکلات نیستیم و نیاز به  همت شورای شهر و شهرداری را در جهت حمایت از مشارکت های بخش خصوصی می طلبد.
https://hoorkhabar.ir/1570کپی شد!
88