مشکل تأمین آب کشاورزی در حوزه آبریز کرخه

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان گفت: کشاورزان حوزه آبریز کرخه با مشکل تأمین آب مواجه‌اند.

محمد قاسمی‌نژاد عنوان‌کرد: هم‌اکنون کشاورزان در مرحله پنجم آبیاری مزارع خود هستند و این مرحله از نظر فیزیولوژی خاک مرحله بحرانی گیاه است. یعنی هرگونه تنیش آبی می‌تواند محصول را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

 

وی افزود: در این زمینه از سازمان آب و برق می‌خواهیم که آب را به اندازه کافی در شبکه‌های آبیاری جاری کند تا مشکلی برای مزارع کشاورزی استان به ویژه گندم پیش نیاید.

 

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان بیان‌کرد: امسال ۴۸۸ هزار هکتار گندم آبی و ۲۷۷ هزار گندم دیم در اراضی استان کشت شده است.

 

قاسمی‌نژاد اظهارکرد: بیماری زنگ زرد که سال‌گذشته به صورت طغیانی در مزارع کشاورزی استان شیوع پیدا کرد، امسال با رصدهایی که از اویل آذرماه در اراضی استان انجام شد، خوشبختانه از شیوع این بیماری پیشگیری شد.

 

https://hoorkhabar.ir/1139کپی شد!
116