خواهرزاده روحانی در کیش چه می‌کند؟

هرچند برخی در این انتساب فامیلی بین مونسان و رییس جمهور شبهه وارد کردند، اما علی اصغر مونسان که به راحتی می‌توانست این انتساب را به صورت علنی کتمان کند، هیچ گاه در این خصوص موضعی نگرفت.
جزیره کیش که پس از دولت سازندگی که بانی منطقه آزاد شدن آن شد، همیشه به نوعی حیاط خلوت تمام دولتهای پس از آن بوده است از اهمیت بسیاری برخوردار است. جزیره ای که به واسطه امکانات تجاری و اقتصادی بسیارش، مورد توجه دولتمردان در تمام دوره ها بوده است.

به گزارش گروه سیاسی صراط، اهمیت این جزیره تا به این حد است که اسحاق جهانگیری اواخر شهریورماه ۹۲ و اندکی پس از روی کار آمدن دولت جدید، طی حکمی خواهرزاده رییس جمهور، علی اصغر مونسان را به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب کرد. هرچند برخی در این انتساب فامیلی بین مونسان و رییس جمهور شبهه وارد کردند، اما علی اصغر مونسان که به راحتی می توانست این انتساب را به صورت علنی کتمان نماید، هیچ گاه در این خصوص موضعی نگرفت.

با انجام این انتصاب، وی به عنوان یکی از مدیران ویژه نهاد ریاست جمهوری در جزیره استراتژیک کیش مشغول به کار شد و سکان هدایت این منطقه را به دست گرفت. در مهرماه ۹۲ و چندین روز پس از حضور وی در این جزیره، در اولین بازدیدهای میدانی خود از پروژه های عمرانی جزیره کیش، میهمان بابک زنجانی بود و از پروژه های هولدینگ سورینت در جزیره به همراه مالک آن بازدید کرد.(+) روابط خوب مونسان با زنجانی تا بدانجا پیش رفت که وی یک ماه بعد و در آبان ماه ۹۲، باز هم میهمان بابک زنجانی بود و نه تنها به افتتاح هتل سورینت مریم رفت که به عنوان میهمان ویژه در این مراسم سخنرانی نمود.(+)

از دیگر اقدامات وی در این جزیره، ابطال بسیاری از مصوبات و قراردادهای تیم قبلی حاضر در سازمان بود که واکنشهای بسیاری در سطح جزیره به دنبال داشت. هرچند ابطال برخی از این قراردادها لازم و ضروری می نمود، اما حاشیه های این اقدامات هنوز نیز گریبان گیر سازمان منطقه آزاد کیش است.

مونسان پس از روی کار آمدن، تا به امروز تقریبا تمام مدیران مهم سازمان را جابجا نموده و احکام صادره توسط وی و معاونین جدید وی برای عزل و نصبها، طعنه به عزل و نصبهای عامری مدیرعامل سابق این سازمان پس از روی کار آمدنش می زند! بسیاری از مدیران ارشد وی و همچنین اعضای هیات مدیره منصوب سازمان، از دوستان ترکان، مشاور رییس جمهور به شمار می روند. البته حضور دوستان ترکان در مناصب مناطق آزاد تنها به کیش محدود نشده و بسیاری از دوستان وی در قشم نیز به روی کار آمده اند!

اخبار غیررسمی رسیده از این جزیره حاکی از این است که تیم جدید ساکن سازمان، این روزها سعی می کند حاضران حیاط خلوت دولت قبل را از جزیره کیش دور نماید تا بتواند حیاط خلوت دولت جدید را از وجود آثار تیم سابق پاک نماید. در این میان حتی کار بدانجا رسیده است که تلاش مدیران جدید به استفاده از پیمانکاران همفکر با تفکرات تکنوکراتانه مدیران جدید دولت تدبیر و امید چنان شدت گرفته است که حضور پر شمار نزدیکان دولت در این جزیره سرعت گرفته است.

همچنین از آنجایی که بسیاری از قراردادهای منطقه آزاد کیش در حوزه گردشگری رقم می خورد، بسیاری از این تغییرات در حوزه گردشگری به عهده معاون جدید گردشگری منصوب مونسان سپرده شده است تا وی بتواند منویات مدیرعامل سازمان خود را در عمل اجرا نماید تا پیمانکاران همفکر دولت جدید کار در این جزیره را به دست گیرند.

حال باید دید خواهرزاده تا به اینجا تکذیب نشده رییس جمهور تدبیر و امید در جزیره کیش چه در سر دارد و در آینده از اقدامات ضرب العجلی وی چه به گوش خواهد رسید؟

https://hoorkhabar.ir/1129کپی شد!
192