محاسبه حق مأموریت ۱۲ میلیاردی برای یک نفر در یکی از استانها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به وقوع برخی از تخلفات در استانها گفت: برای فردی ۱۲ میلیارد تومان حق مأموریت در نظر گرفته شده در حالی که این فرد مأموریت نرفته است.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور صبح امروز در نشست هم اندیشی مدیران سازمان بازرسی کل کشور گفت: برخلاف آنچه که به نادرست از اقتصاد مقاومتی برداشت شده است باید گفت اقتصاد مقاومتی به معنای کم مصرف کردن نبوده و درست و بهینه مصرف کردن معنی می‌دهد.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر همکاری خوبی بین دولت و قوه قضاییه ایجاد شده است گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی در برنامه‌ریزی کل استان‌ها نهفته شده است.

سراج با اشاره به این مطلب که در برخی از استان‌ها شاهد ریخت و پاش و تخلفاتی بوده ایم گفت: در یکی از استانها ۵۰۳ میلیون تومان صرف پول غذا شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این نکته که در یکی دیگر از استان‌ها ۱۲ میلیارد تومان حق مأموریت برای فردی محاسبه شده است گفت: گمرک ۷۰ میلیارد حقوق و عوارض دولت را پرداخت نکرده است.

https://hoorkhabar.ir/1099کپی شد!
120