فرماندار اهواز :اعضای شورای اسلامی شهر اهواز باید از حاشیه ها دوری کنند

فرماندار اهواز با اشاره به این که در جریان اختلافات و حاشیه سازی برخی از اعضای شورا قرار گرفته است گفت: تا زمانیکه شورای شهر اهواز با حاشیه همراه باشد نمی توان شاهد تصویب مصوبات راهبردی برای شهر اهواز بود.
فرماندار اهواز گفت: اعضای شورای شهر اهواز بهتر است به جای پرداختن به حاشیه ها به فکر حل مشکلات شهر اهواز و شهروندان باشند.
عبدالعزیز فدعمی در خصوص وضعیت شورای شهر اهواز و حاشیه هایی که توسط برخی از اعضا در جلسات اخیر این شورا ایجاد شده گفت: حضور در شورای شهر برای هر کدام از اعضا فرصتی است که باید از این فرصت در راستای پیشرفت و توسعه شهر اهواز استفاده شود.
وی بیان کرد: اعضای شورای شهر اهواز نمایندگان مردم این شهر هستند و باید برای حل مشکلات مردم اختلافات را کنار گذاشته و وارد حاشیه نشوند.
فرماندار اهواز با اشاره به این که از طریق انتشار اخبار در جریان اختلافات برخی از اعضا و حاشیه سازی برخی از اعضای چهارمین شورای شهر اهواز قرار گرفته است گفت: بررسی مصوبات شورای شهر اهواز بر عهده فرمانداری اهواز است اما تا زمانی که شورای شهر اهواز با حاشیه همراه باشد نمی توان شاهد تصویب مصوبات راهبردی برای شهر اهواز بود.
فدعمی افزود: در کلان شهر اهواز کارهای بسیاری برای انجام دادن وجود دارد و بهتر است اعضای شورای شهر به دور از حاشیه به فکر حل مشکلات این شهر باشند.
گفتنی است؛در جلسات هفته های اخیر شورای شهر اهواز ،اختلافات اعضای شورای شهر به گونه ای شدت گرفت که منجر به درگیری لفظی بین برخی از اعضا شده است تا جایی که رییس شورای شهر اهواز در نطق پیش از دستور خود مصرانه خواستار پایان دادن به اختلافات اعضای چهارمین شواری شهر اهواز شد .
در بیست و نهمین جلسه شورای شهر اهواز (دوشنبه هفته گذشته) کار به جایی کشید که برخی اعضا برای چندمین بار به نشانه اعتراض جلسه شورای شهر را ترک کردند.
این در حالی است که شورای سوم شهر اهواز نیز به دلیل اختلافات برخی اعضای شورا منحل شد و استاندار خوزستان(سید جعفر حجازی) به عنوان عملکرد شهرداری ،شهردار اهواز را انتخاب و بر عملکرد شهردار اهواز نظارت داشت
https://hoorkhabar.ir/1027کپی شد!
93