کمبود بودجه مشکل و دغدغه ی اصلی پزشکی قانونی خوزستان

نهمین آزمایشگاه ژنتیک پزشکی قانونی کشور در اهواز افتتاح شد.
غزل عبادی:شجاعی بعد از افتتاح نهمین آزمایشگاه ژنتیک قانونی کشور در اهواز در جمع اصحاب رسانه حضور یافت و گفت:آزمایشگاه ژنتیک استان تکلیفی بود که در برنامه ی پنج ساله برای قوه قضائیه در نظر گرفته شد و هدف اصلی راه اندازی بانک ژنتیک در کل کشوردر ۱۰ مرکز است که کل کشور تحت پوشش قرار می گیرد و اکنون هم نهمین آزمایشگاه ژنتیک در اهواز افتتاح شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه گفت:در ابتدای سال ۹۳ فعالیت بانک ژنتیک به طور رسمی شروع می شود. وی اذعان داشت:بانک ژنتیک کاربردهای زیادی دارد که تشخیص هویت به خصوص در حوادثی مانند سوختگی که جسد قابل شناسایی نیست با آزمایشDNA، احراز هویت می شود و تشخیص مجرمان که با بررسی آثار جرم و به دست آوردن DNAفرد ناشناس هویت مجرم معلوم می شود،از مهمترین آنهاست.

شجاعی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد:کمبود بودجه مشکل و دغدغه ی اصلی پزشکی قانونی خوزستان است و آزمایشگاه ژنتیک هزینه های زیادی دارد چون قطب کشوری است و رشد مواد مصرفی آزمایشگاه بسیار بالاست و حدود یک میلیارد تومان برای خرید تجهیزات پزشکی آزمایشگاه ژنتیک که دستگاههای خارجی و انحصاری هستند صرف شده است.

https://hoorkhabar.ir/1003کپی شد!
81