وزیر صنعت، معدن و تجارت خوراک خبرخوان خوراک اتم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به خبرنگاران گفت: برای بازنگری در قیمت خودرو پرونده‌ای را باز نکردیم که حالا ببندیم. نعمت‌زاده همچنین خبر…