خادم خوراک خبرخوان خوراک اتم

تیتر داغ (۹)

12:20
*نامه خادم به استاندار خوزستان رسول خادم در نامه های ارسالی به مهندس هاشمی استاندار تهران، دکتر ربیع فلاح استاندار…