چهار نکته درباره ساخت نیروگاه اتمی در خوزستان

یک‭ ‬نیروگاه‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬هزار‭ ‬مگاوات‭ ‬طی‭ ‬24‭ ‬ساعت‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬میلیون‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬گاز‭ ‬نیاز‭ ‬دارد.‭ ‬خودتان‭ ‬حساب‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬17‭.‬4‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬گازی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬فلر‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود،‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬برق‭ ‬می‌توان‭ ‬تولید‭ ‬کرد!‭
کد خبر : 709292
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۹
چهار نکته درباره ساخت نیروگاه اتمی در خوزستان

هورنیوز – احداث‭ ‬نیروگاه‭ ‬اتمی‭ ‬۳۰۰‭ ‬مگاواتی‭ ‬کارون‭ ‬در‭ ‬دارخوین‭ ‬خوزستان‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬انرژی‭ ‬اتمی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭  ‬این‭ ‬نیروگاه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬طی‭ ‬مدت‭ ‬۷‭ ‬سال‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬دو‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬احداث‭ ‬شود.‭ ‬لذا در این خصوص چهار نکته را عنوان می کنم که امیدوارم کارشناسان در این خصوص نظرات خود را عنوان کنند:

 

اول: ‬احداث‭ ‬نیروگاههای‭ ‬اتمی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بالا‭ ‬و‭ ‬خطرات‭ ‬زیست‭ ‬محیطی،‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬دیگر‭ ‬جایگاهی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬چین،‭ ‬تقریبا‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬ساخت‭ ‬نیروگاههای‭ ‬اتمی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬متوقف‭ ‬کرده‭ ‬یا‭ ‬تعداد‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬کاهش‭ ‬داده‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سراغ‭ ‬انرژی‌های‭ ‬تجدیدپذیر‭ ‬همچون‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی،‭ ‬باد‭ ‬و‭ ‬مشابه‭ ‬آن‭ ‬رفته‭ ‬اند.

 

دوم: از‭ ‬احداث‭ ‬نیروگاه‭ ‬اتمی‭ ‬بوشهر‭ ‬و‭ ‬نیروگاههای‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬خاطره‭ ‬خوبی‭ ‬نداریم،‭ ‬نیروگاههایی‭ ‬که‭ ‬هزینه‌ای‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬ملت‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬بازدهی‭ ‬اندکی‭ ‬هم‭ ‬داشت.‭ ‬مصداق‭ ‬بارزش‭ ‬نیروگاه‭ ‬اتمی‭ ‬بوشهر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سال‌ها‭ ‬با‭ ‬هزینه‌های‭ ‬بسیار‭ ‬تکمیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬هزار‭ ‬مگاوات‭ ‬برق‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭ ‬درحالیکه‭ ‬مثلا‭ ‬ظرفیت‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬نیروگاه‭ ‬شهید‭ ‬رجایی‭ ‬قزوین‭ ‬با‭ ‬هزینه‌هایی‭ ‬به‭ ‬مراتب‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬نیروگاه‭ ‬اتمی‭ ‬بوشهر،‭ ‬دو‭ ‬برابر‭ ‬نیروگاه‭ ‬بوشهر‭ ‬است.

 

سوم: هزینه‭ ‬احداث‭ ‬نیروگاه‭ ‬حرارتی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬هزار‭ ‬مگاوات‭ ‬برق‭ ‬حدود‭ ‬۶۵۰‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬۳۰۰‭ ‬مگاوات‭ ‬برق‭ ‬از‭ ‬نیروگاه‭ ‬اتمی‭ ‬کارون‭ ‬باید‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬ هزینه‭ ‬کرد.

 

چهارم: ‬ساخت‭ ‬نیروگاه‭ ‬اتمی‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬در‭ ‬دارخوین‭ ‬خوزستان در زمانی که‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬گاز‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬کرد،‭ ‬اولویت‭ ‬ندارد.‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬۱۷‭.‬۴‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬فلرینگ‭ ‬گازی،‭ ‬رتبه‭ ‬سوم‭ ‬جهانی‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬مهمی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فلرینگ‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬خوزستان‭ ‬است‭!

 

‬راهکار‭ ‬فوری‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬برق،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گازی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود،‭ ‬نه‭ ‬ساخت‭ ‬نیروگاه‭ ‬پرهزینه‭ ‬اتمی،‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬اندک‭ ‬۳۰۰‭ ‬مگاوات!‭ ‬یک‭ ‬نیروگاه‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬هزار‭ ‬مگاوات‭ ‬طی‭ ‬۲۴‭ ‬ساعت‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬شش‭ ‬میلیون‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬گاز‭ ‬نیاز‭ ‬دارد.‭ ‬خودتان‭ ‬حساب‭ ‬کنید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬۱۷‭.‬۴‭ ‬میلیارد‭ ‬متر‭ ‬مکعب‭ ‬گازی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬فلر‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود،‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬برق‭ ‬می‌توان‭ ‬تولید‭ ‬کرد!‭ ‬قطعا‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬از‭ ‬گازی‭ ‬که‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود‭ ‬بسیار‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬موردنیاز‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬برق‭ ‬اتمی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بازدهی‭ ‬آن‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬است.‭ ‬اما‭ ‬سالهاست‭ ‬که‭ ‬مسئولان‭ ‬ما‭ ‬اولویت‌ها‭ ‬را‭ ‬اشتباه‭ ‬تشخیص‭ ‬می‌دهند‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬مملکت‭ ‬را‭ ‬ در‭ ‬چاه‭ ‬ویل‭ ‬می‌ریزند.

 

حمیدرضا‭ ‬شکوهی کارشناس‭ ‬انرژی

ارسال به تلگرام
کانال خبری هورنیوز

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code