رکوردشکنی «فخوز» در تولید تختال

شرکت فولاد خوزستان دو ماه نخست سال جاری را با رکوردشکنی در تولید تختال و آهن اسفنجی آغاز کرد تا علاوه بر اینکه بازار فولاد کشور در هنگام قطعی برق طی تابستان امسال با کمبود مواد اولیه مواجه نشود، بتواند فروش خود را با تولید محصول بیشتر تضمین کند.

کد خبر : 705958
تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۳
رکوردشکنی «فخوز» در تولید تختال

هورنیوز – شرکت فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال جاری توانست در تولید محصولات فولادی عملکرد بسیار خوبی از خود برجای بگذارد و هم در تولید اسلب نیز رکوردشکنی کرد. با رکوردشکنی‌های فولاد خوزستان در تولید شمش، اسلب و آهن اسفنجی، این شرکت برای قطعی احتمالی برق در تابستان آماده می‌شود. ضمن اینکه افزایش تولید در این شرکت موجب شده بازار فولاد کشور در زمان قطعی برق با کسری مواجه نشود.

 

رشد ۷ درصدی تولید محصول در فولاد خوزستان

نمودار ۱ نشان می‌دهد که شرکت فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۳۶۲ هزار و ۹ بیلت و بلوم تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانسته بود ۳۲۶ هزار و ۶۷۴ تن بیلت و بلوم تولید کند.

 

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری ۳۲۰ هزار و ۸۸۰ تن اسلب تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۴ درصدی همراه است. این شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۳۰۸ هزار و ۳۲۷ تن اسلب تولید کرده بود.

 

در شرکت فولاد خوزستان طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۷۰۸ هزار و ۷۴۰ تن گندله تولید شد. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال قبل یک میلیون و ۴۰ هزار و ۶۸۶ تن گندله تولید کرده بود.

 

فولاد خوزستان در دو ماه ابتدایی سال جاری موفق به تولید ۷۲۸ هزار و ۳۶۲ تن آهن اسفنجی شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از رشد ۳ درصدی است. این شرکت در دو ماه نخست سال پیش، ۷۰۴ هزار و ۱۰۰ تن آهن اسفنجی تولید کرده بود.

 

جمع تولید محصولات فولادی شرکت فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۶۸۲ هزار و ۸۸۹ تن رسید که این میزان در هم‌سنجی با مدت مشابه سال پیش، از رشد ۷ درصدی برخوردار است. این شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانسته بود ۶۳۵ هزار و یک تن محصول تولید کند.

فروش ۲۲۶ هزار تن محصول در بازار داخلی

نمودار ۲ حاکی از آن است شرکت فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۱۵۲ هزار و ۵۱۶ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی به فروش برساند. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ موفق شد ۱۵۷ هزار و ۳۴۳ تن بیلت و بلوم را در بازار داخلی بفروشد.

 

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری، ۷۰ هزار و ۱۳۹ تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخت. این شرکت در دو ماه نخست سال پیش، ۸۰ هزار و ۹۱۸ تن اسلب را در بازارهای داخلی فروخته بود.

 

گفتنی است که فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال جاری ۵۰ هزار و ۷ تن گندله در بازارهای داخلی فروخته است.

 

جمع فروش داخلی محصولات فولای «فخوز» طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۲۲۶ هزار و ۶۵۵ تن رسید. این شرکت طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، توانسته بود ۲۳۸ هزار و ۲۶۱ تن محصول فولادی در بازارهای داخلی به فروش برساند.

 

شرکت فولاد خوزستان طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ موفق به فروش ۱۴۴ هزار و ۶۴۲ تن بیلت و بلوم در بازارهای صادراتی شد. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال قبل توانسته بود ۱۶۷ هزار و ۴۱۱ تن بیلت و بلوم را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری، ۷۲ هزار و ۱۲۳ تن اسلب را روانه بازارهای صادراتی کرد. این شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۷۳ هزار و ۷۷۵ تن اسلب صادر کرده بود.

 

جمع فروش صادراتی شرکت فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۲۱۶ هزار و ۷۶۵ تن رسید. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته توانسته بود ۳۴۱ هزار و ۱۸۶ تن محصول را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 

فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال جاری ۲۹۷ هزار و ۱۵۸ تن بلوم و بیلت در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانسته بود جمعا ۳۲۴ هزار و ۷۵۴ تن بلوم و بیلت بفروشد.

 

«فخوز» موفق شده بود در دو ماه نخست سال جاری ۱۴۶ هزار و ۲۶۲ تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. این شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانسته بود ۲۵۴ هزار و ۶۹۳ تن اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی بفروشد.

 

جمع فروش داخلی و صادراتی محصولات فولادی «فخوز» در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۴۴۳ هزار و ۴۲۰ تن رسید. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته توانسته بود ۵۷۹ هزار و ۴۷۷ تن محصول فولادی بفروشد.

رشد ۲۲ درصدی درآمد فروش داخلی

همان‌طور که در نمودار ۳ مشاهده می‌شود، شرکت فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ از محل فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی ۲۲ هزار و ۸۱۶ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال درآمد کسب کند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانست با فروش بیلت و بلوم در بازار داخلی ۱۷ هزار و ۸۲۱ میلیارد و ۱۳۴ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

 

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری، ۱۱ هزار و ۹۳۸ میلیارد و ۸۵۷ میلیون ریال از فروش اسلب در بازار داخلی درآمد داشت. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته، ۱۲ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۱۷۷ میلیون ریال اسلب در بازار داخلی فروخته بود.

 

فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال جاری درآمد یک هزار و ۸۱۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریالی از فروش گندله در بازارهای داخلی کسب کرد. این شرکت در سال گذشته موفق شده بود دو هزار و ۳۳۸ میلیارد و ۶۰۵ میلیون ریال درآمد به دلیل فروش گندله در بازار داخلی کسب کند.

 

جمع درآمد شرکت فولاد خوزستان از فروش داخلی محصولات طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۳۶ هزار و ۵۷۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال رسید که این میزان نسبت به سال پیش ۲۲ درصد رشد داشته است. این شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانسته بود ۲۹ هزار و ۹۶۵ میلیارد و ۳۱۱ میلیون ریال درآمد از فروش داخلی محصولات خود داشته باشد.

 

شرکت فولاد خوزستان طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ موفق به کسب درآمد ۲۰ هزار و ۷۲۵ میلیارد و ۱۰۴ میلیون ریال از محل صادرات بیلت و بلوم شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٫۰۶ درصد افزایش یافته است. فولاد خوزستان طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ درآمد ۲۰ هزار و ۷۱۱ میلیارد و ۲۳۲ میلیون ریالی از صادرات بیلت و بلوم داشت.

 

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری موفق شد ۹ هزار و ۹۴۸ میلیارد و ۳۶ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای صادراتی داشته باشد. این شرکت در دو ماه نخست سال قبل توانسته بود ۲۲ هزار و ۶۳۶ میلیارد و ۵۷۰ میلیون ریال اسلب را در بازارهای صادراتی به فروش برساند.

 

شرکت فولاد خوزستان توانست در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱، ۳۰ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال درآمد از صادرات محصولات فولادی داشته باشد. این شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۴۳ هزار و ۳۴۶ میلیارد و ۸۰۲ میلیون ریال درآمد از صادرات کسب کرده بود.

 

درآمد حاصل از فروش بیلت و بلوم شرکت فولاد خوزستان در بازارهای داخلی و صادراتی طی دو ماه نخست سال جاری به ۴۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد و ۳۷۶ میلیون ریال رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱۳ درصد افزایش یافته است. این شرکت توانسته بود در دو ماه نخست سال قبل ۳۸ هزار و ۵۳۲ میلیارد و ۳۶۶ میلیون ریال درآمد از فروش بیلت و بلوم داشته باشد.

 

«فخوز» در دو ماه نخست سال جاری توانست ۲۱ هزار و ۸۸۶ میلیارد و ۸۹۳ میلیون ریال اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی به فروش برساند. فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال گذشته ۳۴ هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۷۴۷ میلیون ریال درآمد از فروش اسلب در بازارهای داخلی و صادراتی داشت.

 

جمع درآمد فروش داخلی و صادراتی فولاد خوزستان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۱ به ۶۷ هزار و ۲۴۵ میلیارد و ۶۱۹ میلیون ریال رسید. این شرکت در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ توانسته بود ۷۳ هزار و ۳۱۲ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال درآمد داشته باشد.

ارسال به تلگرام
کانال خبری هورنیوز
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

*

code