اگر در توسعه دانش بنیان وارد نشویم آینده ما امروز “نفت سفید” است

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان شکاف توسعه بین استان ها در آینده را یک شکاف “دانایی محوری” یا “دانش بنیان” دانست و با بیان این که نفت حداکثر تا ۷۰ سال دیگر تمام می شود، گفت: شفاف می گویم اگر در حوزه دانش بنیان و توسعه بخش خصوصی خوزستان وارد نشویم آینده ما، امروز مسجدسلیمان و امروز نفت سفید است.

 دکتر بابک مختاری در نشست خبری که در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری استان برگزار شد، با گریزی به سیر تاریخی سیستم های اقتصادی در جهان از اقتصادهای سنتی مبتنی بر کشاورزی، مبتنی بر منابع و مبتنی بر سرمایه به اقتصاد دانش بنیان، اظهارداشت: در حال حاضر اقتصاد مطرح در دنیا، اقتصاد مبتنی بر دانایی است که برخلاف سایر منابع اولیه در سیستم های اقتصادی دیگر که با مصرف کاهش می یابند در این اقتصاد هر چه از منبع آن – که دانایی است – بیشتر مصرف کنیم عملأ دانایی بیشتری تولید خواهد شد و به عبارتی دانایی و دانش به تولید دانش جدید منتهی می شود بنابراین در این اقتصاد منبعی در اختیار داریم که هیچ گاه تمام نخواهد شد و مرتب به آن اضافه می شود.

چهار رکن اقتصاد دانش بنیان را داریم

وی با اشاره به وجود چهار رکن اصلی در اقتصاد دانش بنیان، خاطرنشان کرد: رکن نخست سرمایه انسانی تحصیلکرده یا ماهر یا تحصیلکرده و ماهر است؛ رکن دوم این اقتصاد سیستم یا سامانه ملی نوآوری است که پارک های علم و فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور اصلی ترین قسمت آن محسوب می شوند. زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز رکن سوم است و آخرین قسمت یا چهارمین رکن، قوانین و سیاست های تشویقی حمایتی است.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با بیان این که اگر واقع بینانه نگاه کنیم این چهار رکن را در کشور داریم، افزود: از نظر علمی و تولید علم، چندین سال است جزء ۲۰ کشور اول تولیدکننده علم دنیا هستیم؛ از نظر سامانه ملی نوآوری نیز هرچند هنوز اجزاء این سامانه کامل نشده است اما پارک ها و مراکز رشد به عنوان اجزاء اصلی آن، در کشور فعال هستند. در حوزه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اگرچه شاید در پهنای باند و سرعت اینترنت مشکل داشته باشیم اما حداقل زیرساخت ها ایجاد شده است؛ همچنین در بخش قوانین حمایتی و سیاست های تشویقی، قوانین مترقی خوبی در کشور وجود دارد که قانون حمایت از شرکت ها و مؤسات دانش بنیان، نقشه جامع علمی کشور و سیاست ها و هدفگذاری های انجام شده در برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور از آن جمله است.

آغاز حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان با تدوین برنامه چهارم

مختاری با مرور روند حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان، تصریح کرد: عملأ حرکت کشور به سمت اقتصاد دانایی محور یا دانش بنیان از سال ۸۴ با تدوین برنامه چهارم توسعه آغاز شد؛ هرچند این برنامه قبل از اجرا دچار جرح و تعدیل های بسیاری شد و به خوبی هم اجرا نشد. در برنامه پنجم توسعه مجددأ سیاست های مربوط به اقتصاد دانش بنیان مورد تأکید قرار گرفت و با تأسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یک زیرساخت دیگر به زیرساخت های موجود در وزارتخانه های علوم و بهداشت به عنوان اجزاء اصلی سیستم نوآوری، افزوده شد.

وی اقدام دیگر در جهت افزایش زیرساخت های علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان در کشور را، تأسیس پارک های علم و فناوری در سال ۸۱ با تغییرماهیت سازمان پژوهش های علمی صنعتی استان ها عنوان کرد و یادآور شد: با این اقدام، هشت پارک علم و فناوری در کشور تأسیس شد اما پارک علم وفناوری خوزستان در سال ۸۸ با عنوان پارک علم و فناوری دانشگاه شهیدچمران راه اندازی و پس از ۲ و نیم سال فعالیت، با نظر وزارت علوم از دانشگاه مستقل شد و با نام پارک علم و فناوری استان خوزستان به طور مستقیم زیرنظر وزارت علوم به فعالیت خود ادامه داد.

پارک علم وفناوری؛ واسطه “جریان دانش” بین دانشگاه و جامعه

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان همچنین با اشاره به ۲ سال فعالیت این پارک طی سال های ۹۰ تا ۹۲ بدون ردیف بودجه ملی، رسالت اصلی پارک ها را افزایش ثروت جامعه از طریق ارتقا فرهنگ نوآوری و خلاقیت عنوان و تصریح کرد: پارک علم و فناوری یک نهاد واسط بین دانشگاه و جامعه است که “علم” را از طریق شرکت های دانش بنیان از دانشگاه اخذ و به جامعه منتقل می کند. همچنین از سوی دیگر “نیاز” را از جامعه از طریق شرکت های دانش بنیان دریافت و به دانشگاه منتقل می کند و با این کار یک جریان دانش بین نهاد تولیدکننده علم- مراکز علمی  و دانشگاهی- و نهاد مصرف کننده-جامعه- ایجاد می کند. در این ارتباط هم جامعه اعم از بخش صنعت، واحدهای تولیدی و حتی مردم است.

برآورد ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل خوزستانی جویای کار در هر سال

مختاری با بیان این که در حال حاضر در کشور و در استان به طور اخص با یک مشکل بزرگ مواجه هستیم، به موضوع اشتغال اشاره و خاطرنشان کرد: این مشکل وقتی به قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی می رسد نمود بسیار بیشتری پیدا می کند. در حال حاضر در استان حدود ۲۵۰ هزار دانشجو در حال تحصیل هستند و برآورد جمعیت دانشجویی استان برای سال ۹۴ در سند آمایش آموزش عالی استان باتوجه به جمعیت استان و معیارهای دیگر، حدود ۲۷۵ هزار نفر است. اگر این رقم را همان ۲۵۰ هزار دانشجو درنظر بگیریم با فرض این که حدود ۱۰۰ هزار نفر از این تعداد شاغل یا ساکن استان های دیگر باشند، در سال های آینده سالانه تقریبأ با ۱۵۰ هزار فارغ التحصیل خوزستانی جویای کار مواجه خواهیم بود.

وی وضعیت در کشور را نیز به همین صورت دانست و با اشاره به آمار بیان شده در جریان برنامه های انتخاباتی رئیس جمهور، تصریح کرد: ایشان بحثی داشتند که در پایان دوره ریاست جمهوری با حدود چهار میلیون فارغ التحصیل دانشگاه ها سروکار خواهیم داشت که جویای کار خواهند بود.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان همچنین به نتایج یک بررسی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران هزینه ایجاد شغل برای هر فارغ التحصیل دانشگاهی، ۱۶۲ میلیون تومان است. در بررسی دیگری اعلام شد که برای ایجاد یک شغل در صنعت برای هر فارغ التحصیل دانشگاهی، باید حدود ۳۰۰ میلیون تومان هزینه شود. بررسی هایی که در پارک های علم و فناوری کشور انجام شد نشان می دهد برای ایجاد شغل برای هر فارغ التحصیل دانشگاهی در پارک ها به طور متوسط ۳۰ میلیون تومان هزینه شده است که البته این رقم در خوزستان کمتر است.

برنامه پارک برای “خوداشتغالی” فارغ التحصیلان دانشگاهی

مختاری در توصیف نحوه ایجاد اشتغال در پارک های علم و فناوری گفت: کارهایی که در پارک انجام می شود به این صورت است که فرد ایده خود را که قابلیت تجاری شدن دارد، معرفی و ارائه می کند و مورد حمایت مادی، علمی و تجهیزاتی پارک قرار می گیرد تا بتواند یک شغل پایدار برای خود ایجاد کند. این شغل پایدار می تواند ساختن یک تبلت یا مهندسی معکوس تجهیزات موردنیاز صنعت حفاری یا نفت باشد. به عبارت دیگر حمایت های پارک در جهت آماده سازی یک فارغ التحصیل دانشگاهی برای خوداشتغالی تعریف شده است. این خوداشتغالی گاه از طریق ایجاد فناوری های جدید است که می تواند به صورت یک نوآوری در سطح دنیا، آسیا، ایران یا خوزستان باشد. در واقع اگر یک نوآوری بتواند ارزش افزوده اقتصادی ایجاد کند، موردحمایت پارک قرار خواهد گرفت.

وی درخصوص سازوکارهای حمایتی پارک تصریح کرد: برخی از این سازوکارها در حوزه ارائه تسهیلات درنظر گرفته شده است که پارک تا سقف ۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت می کند. این تسهیلات در مراحل بعد می تواند از سوی برخی نهادهای دیگر در کشور تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان نیز به صورت قرض الحسنه افزایش یابد. همچنین اگر محصول موردنظر بخواهد به تولید انبوه برسد می تواند از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی تا سقف سه میلیاردتومان تسهیلات دریافت کند.

پارک علم و فناوری، یک منطقه آزاد تجاری است

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان سازوکار حمایتی دیگر را معافیت های مالیاتی و گمرکی عنوان کرد و افزود: قوانین مناطق آزاد تجاری در زمینه معافیت های مالیاتی، معافیت گمرکی و معافیت از قانون کار به شرکت های مستقر در پارک های علم و فناوری تسری پیدا می کند. به عبارت دیگر می توانیم پارک های علم و فناوری را یک منطقه آزاد تجاری هم تصور کنیم. افزون بر تسهیلات مالی و معافیت های قانونی، سیاست حمایتی دیگر ارائه تسهیلات زیرساختی است و به کسانی که ایده داشته باشند و بخواهند آن را تجاری کنند دفتر کار با امکانات دفتری، با هزینه تقریبأ ناچیز واگذار می شود.    

مختاری همچنین به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان اشاره و اظهار کرد: این قانون سال ۸۹ به تصویب رسید اما به دلیل اختلاف نظر بین وزارت علوم و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، عملأ تا سال ۹۲ اجرایی نشد و در سال ۹۲ با تفاهم بین وزارت علوم و معاونت علمی رئیس جمهور، اجرا شد که تسهیلات مالی  و قانونی را برای شرکت های دانش بنیان درنظر گرفته است. در دل این قانون تأسیس صندوق ملی نوآوری و شکوفایی با سرمایه اولیه سه هزار میلیارد تومان دیده شده است که باید طی مدت سه سال هرسال هزار میلیارد تومان از این اعتبار تأمین و به صندوق واریز می شد.

وی با بیان این که راه اندازی این صندوق در سال ۹۳ تقریبأ محقق شده است، افزود: در سال های بعد نیز قرار است هرسال معادل نیم درصد بودجه عمومی کشور به این صندوق واریز شود. این صندوق تسهیلات بسیار مناسبی را به شرکت های دانش بنیان پرداخت می کند. همچنین به منظور تشخیص شرکت های دانش بنیان، کارگروه ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت های دانش بنیان زیرنظر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل شده است. این کارگروه کارگزارهایی را در سطح استان ها مشخص کرده است که پارک علم و فناوری خوزستان نیز یکی از ۱۲ کارگزار تعیین صلاحیت شرکت های دانش بنیان است.

احراز صلاحیت ۲۷ شرکت خوزستانی به عنوان دانش بنیان

شکاف توسعه در آینده، شکاف دانایی محوری است

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۷ شرکت از استان خوزستان به عنوان دانش بنیان احراز صلاحیت شده اند و در تلاش هستیم با اطلاع رسانی به همه شرکت های فعال در خوزستان به ویژه شرکت های مستقر در شهرک های صنعتی، تعداد شرکت های دانش بنیان استان را افزایش دهیم زیرا معتقد هستیم شکاف توسعه بین استان ها در آینده یک شکاف دانایی محوری یا دانش بنیان است و هر استانی که بتواند بیشتر زیرساخت های دانش بنیانی را توسعه دهد یا تعداد شرکت های دانش بنیان بیشتری ایجاد کند، در اینده از نظر توسعه وضعیت بهتری خواهد داشت.

مختاری در توضیح  علت این نظر به نقشه جامع علمی کشور در افق ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: در افق چشم انداز، سهم کالاها و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی کشور ۵۰ درصد هدفگذاری شده است به این معنا که سیاست نظام در این هدفگذاری این است که از تکیه بر منابع زیرزمینی و فیزیکی به تکیه بر محصولات و خدمات دانش بنیان ورود کند.

استقرار ۱۱۲ شرکت در پارک خوزستان

وی همچنین به ارائه آماری از عملکرد ۵ ساله پارک علم و فناوری خوزستان پرداخت و خاطرنشان کرد: تعداد شرکت های مستقر در پارک تا پایان تیرماه ۹۳ به ۱۱۲ شرکت رسیده است که البته در این آمار شرکت های مربوط به مرکز رشد دانشگاه شهیدچمران لحاظ نشده است. این مرکز از اسفندماه گذشته زیرنظر مستقیم دانشگاه شهیدچمران اداره می شود.

به گزارش ایسنا در ادامه این نشست دکتر مختاری به سؤالات خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد.

وی درباره وضعیت اخذ تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی برای ۲۷ شرکت خوزستانی احراز صلاحیت شده به عنوان دانش بنیان، با بیان این که از این تعداد حدود ۱۵ شرکت به عنوان دانش بنیان نوپا و ۱۲ شرکت نیز به عنوان دانش بنیان معمولی تأیید صلاحیت شده اند، توضیح داد: شرکت های دانش بنیان نوپا شرکت هایی تازه تأسیس هستند که هنوز لیست بیمه آن ها کامل نیست، طرح های پژوهشی بزرگی را اجرا نکرده اند و اظهارنامه مالیاتی ندارند اما ایده خوبی دارند. البته باید متذکر شد که تسهیلات به طرح شرکت ها و نه شرکت ها، اعطا می شود. این شرکت ها می توانند از ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کنند. در حال حاضر طرح های این شرکت ها در حال تکمیل و ارائه به صندوق نوآوری و شکوفایی است. همچنین برای شرکت های دانش بنیان معمولی بین ۳۰۰ تا سه میلیارد تومان تسهیلات درنظرگرفته شده است که این شرکت ها نیز در حال تکمیل طرح های خود در سامانه برای ارسال هستند.

نیمی از شرکت های دانش بنیان کشور متعلق به تهران و اصفهان

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به آمار شرکت های دانش بنیان کشور، افزود: در حال حاضر از مجموع ۶۰۰ شرکت در کشور که دانش بنیان محسوب می شوند و عمده آن ها یعنی حدود ۳۰۰ شرکت دانش بنیان تنها متعلق به تهران با حدود ۲۰۰ شرکت و اصفهان با حدود ۱۰۰ شرکت دانش بنیان است،  طرح های ۳۰ شرکت تأیید و ۲۹ میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق نوآوری و شکوفایی برای ان ها تصویب شده است. همچنین طرح های ۱۴ شرکت نیز تأیید نشده است.

سازوکار نظارت بر طرح های دانش بنیان

مختاری در پاسخ به اینکه آیا مکانیزمی برای نظارت بر این طرح ها وجود دارد که به سرنوشت بنگاه های زودبازده دچار نشوند نیز گفت: پارک هایی که مسئول تعیین و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان هستند، ناظر عملکرد این شرکت ها نیز هستند. از سوی دیگر تسهیلات به یک باره پرداخت نمی شود بلکه به طور تدریجی و چندمرحله ای با نظارت و تأیید کارگزار از حُسن پیشرفت طرح، پرداخت می شود.

وی با بیان این که ۳۰ طرح مشمول دریافت تسهیلات صندوق نوآوری به عنوان دانش بنیان، به طور عمده شرکت های تهرانی هستند که  زودتر اقدام کرده اند، درخصوص وضعیت فعلی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد شرکت ها به رقم ۱۱۲ رسیده است که از این تعداد ۲۷ شرکت به عنوان دانش بنیان احراز صلاحیت شده اند اما لزومی ندارد که همه شرکت ها دانش بنیان شوند زیرا بعضی از مواد قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به شرکت های مستقر در پارک خواه دانش بنیان باشند یا نباشند، تسری پیدا می کند. همچنین پارک هم برخی تسهیلات را می تواند پرداخت کند.

به دنبال این نیستیم همه شرکت ها دانش بنیان شوند

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان با ذکر این نکته که نه ما در خوزستان و نه قانونگذاران و مجریان در کشور به دنبال این نیستیم که همه شرکت ها دانش بنیان باشند، اظهارداشت: در واقع درصددیم بعضی شرکت ها را که از قابلیت های بیشتری برخوردار هستند به شرکت هایی در کلاس بین المللی تبدیل کنیم. در حوزه شرکت های دانش بنیان برخلاف تسهیلاتی که به شرکت های معمولی پرداخت می شود اگر شرکتی یک طرح اقتصادی داشته باشد که آن را اجرا کند و موفق شود، سپس طرح دومی نیز ارائه دهد به طرح دوم، سوم و چهارم نیز تسهیلات اعطا می شود. در اینجا قانونگذار بیشتر به دنبال تقویت هرچه بیشتر شرکت های قوی تر است تا در سطح خاورمیانه یا دنیا توان رقابت پذیری داشته باشند. شرکت هایی که از این سطح توانمندی برخوردار نیستند مورد حمایت پارک ها قرار می گیرند که بتوانند در سطح منطقه خود اثربخشی داشته باشند.

به هدف برنامه پنجم نمی رسیم؛ کشور هم نمی رسد

مختاری در پاسخ به وضعیت توسعه شرکت های دانش بنیان در استان نسبت به هدفگذاری برنامه پنجم، نیز گفت: در قانون برنامه پنجم  تشکیل ۲۰ هزار شرکت دانش بنیان هدفگذاری شده است که از این میزان سهم خوزستان هزار شرکت در نظرگرفته شده است اما نمی توان این رقم را محقق کرد. در کشور هم امکان تشکیل ۲۰ هزار شرکت تا پایان برنامه پنجم وجود ندارد. در حال حاضر در مجموع در سراسر کشور حدود چهار هزار شرکت در پارک های علم و فناوری مستقر است که در بهترین حالت تا پایان امسال هزار شرکت به عنوان دانش بنیان شناخته می شوند. سال آینده هم که سال پایانی برنامه است.

پیش بینی رشد نمایی شرکت ها در ۲ سال آینده

وی افزود: البته نکته ای در اینجا وجود دارد؛ تاکنون بسیاری از تسهیلات در این بخش اعطا نمی شد و بسیاری از بحث ها حالت شعاری داشت. این شعارهایی که مطرح شده بود ولی در سال های گذشته محقق نشد انگیزه شرکت های خصوصی و فارغ التحصیلان دانشگاهی را برای تأسیس شرکت های دانش بنیان بسیار کاهش داده بود به همین دلیل در حال حاضر همه تلاش معاونت علمی ریاست جمهوری برای اجرایی شدن قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، این است که بتواند امسال این دیدگاه منفی را به یک نگاه مثبت تبدیل کند بنابراین پیش بینی می شود که در سال های ۹۴ و ۹۵ شاهد یک رشد نمایی در تأسیس شرکت های دانش بنیان باشیم و رشد ۲ و سه برابری در این بخش ایجاد شود زیرا هم تسهیلات به نحو مطلوبی داده می شود و هم پارک ها زیرساخت ها را به تدریج آماده خواهند کرد.

امسال بنیاد نخبگان استان متولی جشنواره “علم تا عمل” است

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان  درخصوص برگزاری جشنواره علم تا عمل امسال، با اشاره به برگزاری سه دوره این جشنواره از سوی پارک با وجود این که این کار وظیفه بنیاد نخبگان بود، اظهار داشت: امسال بنیاد نخبگان استان متولی برگزاری آن است و در کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان در ۲۵ مرداد نیز به طور رسمی به بنیاد نخبگان محول خواهد شد.

تأسیس مرکز رشد بین المللی در منطقه آزاد اروند

مختاری درباره برنامه پارک برای تأسیس مراکز رشد جدید به خصوص در منطقه آزاد اروند، خاطرنشان کرد: در طول ۲، سه ماه گذشته جلسه خوبی با مهندس زمانی مدیرعامل منطقه آزاد اروند به منظور تأسیس یک مرکز رشد بین المللی در منطقه آزاد برگزار شد که ایشان کاملأ استقبال کردند. با توجه به ایام ماه مبارک رمضان و تعطیلات تابستان، اقدامات اولیه راه اندازی این مرکز را از شهریورماه آغاز می کنیم.

وی افزود: همچنین مهندس خبیر معاون سیاسی استانداری با فرمانداری های شهرستان های بزرگ استان رایزنی هایی انجام داده است که امکاناتی را در اختیار پارک قرار دهند تا پارک با رایزنی با وزارت علوم، مرکز رشد واحدهای فناوری یا کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری در شهرستان ها تأسیس کند. طی این هفته ۲، سه جلسه با فرمانداران شهرستان های ماهشهر، آبادان، اهواز و کارون برگزار شد. همچنین فرماندار دزفول نیز به جلسه دعوت شد که حضور نیافت.

فعالیت ۵۰ درصد شرکت های مستقر در پارک در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان در پاسخ به این سؤال که باتوجه به اقتصاد مبتنی بر نفت، گاز و صنایع بالادستی آن در استان، پارک چه میزان در جذب شرکت های فعال در این حوزه موفق عمل کرده است، گفت: اقتصاد استان خوزستان بر پایه نفت می چرخد و متأسفانه بیشتر آن نیز براساس صادرات نفت و محصولات خام پتروشیمی است به همین دلیل مرکز رشد تخصصی نفت با همکاری دانشگاه صنعت نفت تأسیس شد که از مراکز رشد موفق استان است. در حال حاضر تقریبأ ۵۰ درصد شرکت های مستقر در پارک در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت می کنند. از ۲۷ شرکت دانش بنیان استان نیز حدود ۱۵ شرکت در حوزه نفت هستند.

پروژه های پارک علم و فناوری در حوزه حفاری، نفت و پتروشیمی

مختاری به قراردادهای پارک با شرکت های ملی حفاری و مناطق نفتخیز جنوب اشاره کرد و ادامه داد: در طول سال های گذشته پروژه های متعددی در زمینه مهندسی معکوس تجهیزاتی که در شرایط تحریم به ما نمی دادند با شرکت ملی حفاری داشتیم. رقم این قراردادها بین سه شرکت مستقر در پارک با شرکت ملی حفاری حدود ۳۵ میلیارد ریال بوده است؛ همچنین در حال حاضر یک قرارداد به ارزش هفت میلیارد ریال با شرکت پتروشیمی بندر امام در خصوص طراحی واحدهای پیشتاز یا پایلوت در حال اجرا است. ۲ قرارداد دیگر نیز یکی به ارزش حدود ۱۴ میلیارد ریال و دیگری ۱۰ میلیارد ریال با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آستانه انعقاد است که در خصوص شبیه سازی مخازن و ساخت بعضی دستگاه ها برای اندازه گیری برخی پارامترهای مخازن و همچنین ساخت یک پهپاد برای سرکشی به مناطق مختلف حوزه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب می باشد.

وی افزود: پروپوزال این طرح ها در کمیته ها، کارگروه ها و شورای پژوهشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تأیید شده و در حال رایزنی برای انعقاد قرارداد است. طرح انتقال دیتا از طریق خطوط لوله نیز از سوی شرکت دزالکترونیک جنوب در واحد آماک شرکت ملی مناطق نفتخیز اجرا شده است که تنها طرح برتر فناوری در کشور در سال ۹۱ نیز بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که باتوجه به برابری سطح علمی پارک ها با دانشگاه ها، آیا در آینده پارک ها می توانند جای دانشگاه های مادر را بگیرند، این طور توضیح داد: در تاریخ تحولات دانشگاه ها سه نسل را می توانیم در نظر بگیریم که به ترتیب دانشگاه های آموزشی، آموزشی پژوهشی و کارآفرین هستند. در حال حاضر دانشگاه های نسل اول و دوم در کشور وجود دارند که در حوزه آموزشی قوی هستند و به مرور بعد از انقلاب بحث پژوهش نیز دز این دانشگاه ها قوت گرفت.

نقش پارک در آینده از دانشگاه پررنگ تر است

مختاری با بیان این که از دهه ۸۰ بحث کارآفرینی و تولید فناوری هم در دانشگاه های کشور شکل گرفته است، افزود: دانشگاه هایی که خود را با این روند جهانی تطبیق ندهند موفق نخواهند بود. دانشگاه شهیدچمران در زمان مناسبی ورود به این بحث را آغاز کرد و با تأسیس مرکز رشد وارد مقوله دانشگاه کارآفرین شد. اما این موضوع که گفته می شود نقش پارک در آینده پررنگ تر از دانشگاه خواهد بود به این دلیل است که محصول دانشگاه که فارغ التحصیل است باید سپس به پارک بیاید و بارور شود. حال اگر محصول دانشگاه محصول خوبی نباشد تا پارک وجود نداشته باشد که این محصول را بارور کند،  عملأ نقش دانشگاه تنها تربیت فارغ التحصیل بیکار خواهد بود.

وی با اشاره به این که اکنون در دنیا می گوییم وارد عصر مفاهیم شده ایم، تصریح کرد: اینترنت یک تکنولوژی است که برپایه  آن، فیسبوک به عنوان یک نرم افزار هم به یک غول مالی تبدیل می شود و هم پس از چین پرجمعیت ترین کشور دنیاست. برنامه واتس آپ هم یک نرم افزار ساده تحت موبایل است که ارزشی معادل ۱۶ میلیارد دلار پیدا می کند و یا وایبر که فکر می کنم شرکت مخابرالت ژاپن آن را به قیمت ۱۹ میلیارد دلار خریداری کرده است. در حال حاضر در دنیای جدید، فاصله ما خیلی زیاد نیست و از سوی دیگر تقریبأ یک دنیای دموکراتیک است. هر کسی یک رسانه دارد و اگر واقعأ تولید خوبی داشته باشیم می توانیم به راحتی در سطح جامعه خود و حتی جامعه بین الملل تأثیرگذار باشیم.

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان اظهار کرد: در نانوتکنولوژی جزء ۱۰ کشور اول دنیا هستیم چون به موقع به این حوزه وارد شدیم. در حوزه پارک های علم و فناوری هم از وضعیت خوبی برخوردار هستیم زیرا در زمان خوبی کار را شروع کردیم. در حال حاضر مسئولان ارشد نظام واقعأ به دنبال گسترش این مقوله هستند و اگر در سطح عامه مردم نهضتی  در کشور شکل بگیرد و در سطح رسانه ها نیز مطالبه از پارک ها و شرکت های دانش بنیان افزایش یابد، بسیار می تواند تأثیرگذار باشد.

همایش توسعه اقتصاد دانش بنیان در خوزستان برگزار می شود

مختاری همچنین از برنامه پارک برای برگزاری همایشی با موضوع توسعه اقتصاد دانش بنیان در خوزستان به منظور نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد دانایی محور در استان با همکاری منطقه آزاد اروند و معاونت برنامه ریزی استانداری در اواخر آذرماه یا دی ماه خبرداد و با درخواست از رسانه ها برای مشارکت در زمینه این فرهنگ سازی، تصریح کرد: وقتی در اصفهان ۱۰۰ شرکت دانش بنیان می شود ولی در استان ما تنها ۳۰ شرکت احراز صلاحیت می شود، به این دلیل است که قسمت اعظم اقتصاد اصفهان در دست بخش خصوصی است. حجم اقتصاد خوزستان و خراسان تقریبأ یک اندازه است اما در خراسان ۹۰ درصد اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و در خوزستان ۹۰ درصد اقتصاد دولتی است.

جایی که نفت را ۲۰ برابر بفروشی، احتیاجی به دانشگاه نیست!

وی با بازخوانی بخشی از سخنان دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در جلسه اخیر وی در کرمانشاه که “جایی که شما نفت را پنج دلار استخراج می کنی و ۱۰۰ دلار می فروشی نه احتیاج به دانشگاه هست، نه احتیاج به نخبه هست، نه احتیاج به فکر هست و نه احتیاج به دانش بنیان هست”، افزود: باید یک مقدار تلاش خود را بیشتر کنیم زیرا این نفت در نهایت ۷۰ سال دیگر به اتمام می رسد و ما باید به فکر فرزندان خود و نسل های آینده باشیم.

اگر در حوزه دانش بنیان وارد نشویم، آینده ما امروز “نفت سفید” است

رئیس پارک علم و فناوری خوزستان همچنین به فیلم “نفت سفید” ساخته محمود رحمانی اشاره کرد و گفت: به همه مسئولان استان توصیه می کنم این فیلم را چندین بار ببینند و در نظردارم با آقای رحمانی هم صحبت کنم که این فیلم به عنوان یکی از بخش های اصلی همایش قرار گیرد. شما می بینید اولین سینمای روباز کشور در نفت سفید تأسیس شد، اما حالا چه وضعیتی دارد؟ شفاف می گویم اگر در حوزه دانش بنیان و توسعه بخش خصوصی خوزستان وارد نشویم آینده ما، امروز مسجدسلیمان و امروز نفت سفید است.

مختاری با بیان این که البته امیدواری های بسیاری هم وجود دارد، به بازدید خود از بصره اشاره و خاطرنشان کرد: استان بصره حدود سه میلیون جمعیت دارد؛ با توجه به این پتانسیل اگر درب چاه های نفت را امروز ببندیم و واقعأ به صورت علمی روی صادرات به عراق فکر کنیم با نقشی که در زمینه صادرات در استان های میسان و بصره می توانیم داشته باشیم بسیاری از مشکلاتمان را در حوزه اشتغال و اقتصاد به راحتی می توانیم حل کنیم اما لازمه آن این است که کمی از تفکری که نفت همه ما را به خود وابسته کرده است فاصله بگیریم زیرا نفت باعث شده که به هیچ چیز دیگر فکر نکنیم.

 

https://hoorkhabar.ir/211571کپی شد!
125
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.